Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно изпълнение на Решение № 42/26.01.2015 г. на Министерския съвет на Република България, за приемане на Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г., в частта на глава 13, Приоритет 13.1
Дата 13/11/2015
Входящ номер 554-05-111
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор