Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно некоординирани действия на Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика по проблема на децата със 100% загуба на слух в България, ползващи кохлеарни имплантни схеми
Дата 11/11/2015
Входящ номер 554-05-108
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор