Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за справяне с изоставането от страна на общините за изработването и приемането на общи устройствени планове (ОУП) и как ще се преодолява невъзможността да се прави промяна на предназначението на земи в селища без ОУП
Дата 06/11/2015
Входящ номер 554-05-107
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 20/11/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 18/12/2015
Текст на питането
Текст на отговор