Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката по развитие и реформа на военното правосъдие в Република България
Дата 25/06/2015
Входящ номер 554-05-67
Адресат Христо Иванов, Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 03/07/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 24/07/2015
Текст на питането
Текст на отговор