Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката за интеграция на етническите малцинства в образователната система и резултатите от прилагането й
Дата 18/06/2015
Входящ номер 554-05-64
Адресат Тодор Танев, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 26/06/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 26/06/2015
Текст на питането
Текст на отговор