Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно развитието на военните технологии и производство на военна техника в Република България
Дата 27/05/2015
Входящ номер 554-05-57
Адресат Божидар Лукарски, министър на икономиката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 05/06/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 03/07/2015
Текст на питането
Текст на отговор