Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на здравеопазването за лечение на онкологичноболните пациенти
Дата 19/05/2015
Входящ номер 554-05-54
Адресат Петър Москов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/05/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 19/06/2015
Текст на питането
Текст на отговор