Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на здревеопазването за заплащане на болничната помощ
Дата 21/04/2015
Входящ номер 554-05-42
Адресат Петър Москов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 08/05/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 15/05/2015
Текст на питането
Текст на отговор