Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно актуалната политика на Министерството на околната среда и водите за закриване на депа за битови отпадъци и изпълнение на изискванията за екологосъобразно третиране на отпадъците
Дата 08/04/2015
Входящ номер 554-05-41
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 08/05/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 12/06/2015
Текст на питането
Текст на отговор