Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно общо ръководство и контрол на дейността по изпълнение на наказанията
Дата 25/03/2015
Входящ номер 554-05-35
Адресат Христо Иванов, Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 03/04/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 29/05/2015
Текст на питането
Текст на отговор