Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно приоритетите в правителствената политика за Югоизточен регион за развитие, в частност в Сливенска област, за положителни изменения в секторите на заетост, жизнен стандарт, демографско развитие, с ориентация към най-засегнатите слоеве в обществото
Дата 25/03/2015
Входящ номер 554-05-34
Адресат Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 03/04/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 03/04/2015
Текст на питането
Текст на отговор