Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно ремонтът на Златишкия проход
Дата 20/03/2015
Входящ номер 554-05-33
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор