Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно статута на допустимостта за заемане на ръководни длъжности и участие в Общите събрания на висшите училища на преподаватели - хабилитирани лица, навършили 65-годишна възраст
Дата 27/02/2015
Входящ номер 554-05-25
Адресат Тодор Танев, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/03/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 15/05/2015
Текст на питането
Текст на отговор