Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно отказа на ръководството на служба "Военна информация" да предаде архива на разузнавателното управление на БНА от времето на комунизма и индикациите, че копие на част или на целия архив на дигитален носител е изтекло извън службата
Дата 24/02/2015
Входящ номер 554-05-21
Адресат Николай Ненчев, Министър на отбраната
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор