Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно действия за ускорено осигуряване на материална база за целодневно обучение на деца в предучилищна възраст
Дата 18/02/2015
Входящ номер 554-05-18
Адресат Тодор Танев, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 27/02/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 06/03/2015
Текст на питането
Текст на отговор