Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно концепцията и конкретни законодателни предложения на Министерството на образованието и науката, свързани с повишаване на качеството на висшето образование, промяна в модела на финансиране на висшите училища и мерки за модернизация на системата на висшето образование
Дата 11/02/2015
Входящ номер 554-05-17
Адресат Тодор Танев, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 20/02/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 27/02/2015
Текст на питането
Текст на отговор