Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно приоритетите в политиката на Министерския съвет по чл. 22 от Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, във връзка с държавната политика в областта на отбраната, в това число и за превъоръжаване на Българската армия по стандартите на НАТО
Дата 06/02/2015
Входящ номер 554-05-14
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор