Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно ограничаване на незаконната сеч на горите
Дата 05/02/2015
Входящ номер 554-05-13
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/02/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 17/02/2015
Текст на питането
Текст на отговор