Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството, заявена в Програмната декларация и управленската програма, за "провеждане на реформи в ключови социални системи"
Дата 03/02/2015
Входящ номер 554-05-11
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/02/2015
Дата на отговор Отговорено в зала на 15/05/2015
Текст на питането
Текст на отговор