Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно приета "Програма на правителството за стабилно развитие на Република България (2014 - 2018)"
Дата 02/02/2015
Входящ номер 554-05-10
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор