Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за опазването, контрола и възстановяването на българската гора
Дата 10/12/2014
Входящ номер 454-05-39
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 19/12/2014
Дата на отговор Отговорено в зала на 17/02/2015
Текст на питането
Текст на отговор