Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно проблемите на хората с увреждания, свързан с поддръжката, ремонта, сроковете на ползване на медицински изделия, приспособления и съоръжения
Дата 03/12/2014
Входящ номер 454-05-34
Адресат Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 12/12/2014
Дата на отговор Отговорено в зала на 12/12/2014
Текст на питането
Текст на отговор