Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020
Дата 26/02/2014
Входящ номер 454-05-29
Адресат Димитър Греков, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 07/03/2014
Дата на отговор Отговорено в зала на 21/03/2014
Текст на питането
Текст на отговор