Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г
Дата 12/02/2014
Входящ номер 454-05-22
Адресат Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 26/02/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 26/02/2014
Текст на питането
Текст на отговор