Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно стимулиране на качеството в предучилищното и училищното образование
Дата 06/02/2014
Входящ номер 454-05-15
Адресат Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/02/2014
Дата на отговор Отговорено в зала на 28/03/2014
Текст на питането
Текст на отговор