Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно груби нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото прилагане
Дата 29/10/2013
Входящ номер 354-05-99
Адресат Димитър Греков, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 08/11/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 14/03/2014
Текст на питането
Текст на отговор