Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на регионалното развитие за гарантиране на добро качество на извършваните рехабилитации и реконструкции на участъци от републиканската пътна мрежа
Дата 23/10/2013
Входящ номер 354-05-90
Адресат Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отпаднало
Планирана дата на отговор 01/11/2013
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор