Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно изграждане на канализации в "малките селища"
Дата 16/10/2013
Входящ номер 354-05-86
Адресат Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 25/10/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 29/10/2013
Текст на питането
Текст на отговор