Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно окончателното спиране на аналоговия телевизионен сигнал
Дата 11/10/2013
Входящ номер 354-05-82
Адресат Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 25/10/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 28/10/2013
Текст на питането
Текст на отговор