Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно обезпечаване с ваучери за декодиращи устройства на всички социално слаби лица и семейства, получаващи енергийни помощи
Дата 09/10/2013
Входящ номер 354-05-80
Адресат Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 18/10/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 01/11/2013
Текст на питането
Текст на отговор