Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за управление и контрол на организираните пазари на земеделска продукция, както и стоковите тържища в Република България
Дата 09/10/2013
Входящ номер 354-05-79
Адресат Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 18/10/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 18/10/2013
Текст на питането
Текст на отговор