Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно основен ремонт на пътя Стара Загора - Раднево
Дата 03/10/2013
Входящ номер 354-05-76
Адресат Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор