Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно конкретните мерки и техния времеви хоризонт за стабилизиране на българската енергетика
Дата 02/10/2013
Входящ номер 354-05-73
Адресат Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отпаднало
Планирана дата на отговор 11/10/2013
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор