Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката за обвързване на развитието на транспортните мрежи и съоръжения с растежа на икономиката
Дата 02/10/2013
Входящ номер 354-05-72
Адресат Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 23/10/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 28/10/2013
Текст на питането
Текст на отговор