Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството по отношение на безработицата в страната
Дата 31/05/2013
Входящ номер 354-05-8
Адресат Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/06/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 14/06/2013
Текст на питането
Текст на отговор