Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно доклад на Световната банка за глобалното затопляне
Дата 21/11/2012
Входящ номер 254-05-208
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор