Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно новата политика на Министерството на земеделието и храните, чрез изменената Наредба за възлагане на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и продажбата на дървесина и недървесни горски продукти
Дата 20/11/2012
Входящ номер 254-05-206
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 30/11/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 07/12/2012
Текст на питането
Текст на отговор