Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за изграждане на интегрирани системи за управление на отпадъците и причините за значителното изоставане при изграждането на завода за отпадъци на община София
Дата 12/11/2012
Входящ номер 254-05-201
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор