Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за планиране на финансовото осигуряване и своевременното провеждане на теренни археологически проучвания при изпълнение на инвестиционни проекти изпълнявани Стратегията за развитие на пътната инфраструктура на Република България до 2020 г
Дата 08/11/2012
Входящ номер 254-05-199
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор