Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно изграждане на Временен приемателен център на територията на общ. Харманли
Дата 06/11/2012
Входящ номер 254-05-196
Адресат Аню Ангелов, Министър на отбраната
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор