Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за гарантиране на оползотворяването на средствата от ЕС, за периода 2007 - 2013 г
Дата 31/10/2012
Входящ номер 254-05-194
Адресат ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 09/11/2012
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор