Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за стабилизиране и развитие на лечебните заведения за болнична помощ, с държавно и общинско участие в капитала
Дата 24/10/2012
Входящ номер 254-05-192
Адресат Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/11/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 01/03/2013
Текст на питането
Текст на отговор