Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиките на Министерството на околната среда и водите за осигуряване финансирането на изграждане на системи за обработка на отпадъците
Дата 24/10/2012
Входящ номер 254-05-190
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/03/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 14/03/2013
Текст на питането
Текст на отговор