Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за следващата 2013 г. по отношение на гарантиране на националните доплащания за единица площ и инструменти за компенсиране на земеделските производители
Дата 18/10/2012
Входящ номер 254-05-188
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 26/10/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 02/11/2012
Текст на питането
Текст на отговор