Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България
Дата 18/10/2012
Входящ номер 254-05-187
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 26/10/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 15/02/2013
Текст на питането
Текст на отговор