Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2011 г
Дата 10/10/2012
Входящ номер 254-05-179
Адресат Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор