Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно финансовата политика на правителството по отношение на науката
Дата 03/10/2012
Входящ номер 254-05-174
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор