Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за устойчиво преодоляване на негативните последици за питейно-битовото водоснабдяване за населените места от периодичните летни засушавания
Дата 24/07/2012
Входящ номер 254-05-143
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/09/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 19/10/2012
Текст на питането
Текст на отговор