Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за младите хора и предприетите мерки за стимулиране на младежката заетост в страната
Дата 12/07/2012
Входящ номер 254-05-142
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 20/07/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 27/07/2012
Текст на питането
Текст на отговор