Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на МВР и правителството на Република България за осигуряване независимост на властите и ненамеса в дейността на съдебната власт
Дата 13/07/2012
Входящ номер 254-05-140
Адресат Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор